04/22 Opinia Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

Szczegóły publikacji:

Zapraszamy do lektury alertu dotyczącego opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego
POBIERZ