PRO BONO

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy jest jednym z założycieli „Fundacji My dla Sztuki”, która zajmować się będzie działalnością w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wśród celów statutowych Fundacji znajdują się w szczególności:

  • upowszechnianie sztuki operowej i kultury muzycznej;
  • aktywizacja dzieci, młodzieży oraz seniorów w obszarze kultury i sztuki;
  • prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w obszarze kultury i sztuki;
  • promocja kultury polskiej za granicą;
  • integracja kulturowa cudzoziemców;
  • działalność charytatywna.
KANCELARIA JERZYKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy sp. k. (dawniej: Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni sp. p.) świadczy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym naciskiem na obszar styku sektora publicznego i prywatnego. Nasze praktyki to pomoc prawna w zakresie tych dziedzin prawa, gdzie następuje przenikanie się prawa administracyjnego z prawem cywilnym.

Znajdź nas na: