07/22 Przykładowe klauzule przeglądowe w umowach o roboty budowlane – nowe wzory opracowane przez UZP

Szczegóły publikacji:

Zapraszamy do lektury alertu prawnego dotyczącego opracowanych przez Urząd Zamówień Publicznych przykładowych klauzul przeglądowych w umowach o roboty budowlane. Autorami alertu prawnego są r. pr. Martyna Wójcik oraz apl. radc. Michał Stec.
POBIERZ