Alert – Orzecznictwo KIO

Szczegóły publikacji:

Kolejny sukces Kancelarii JiW, tym razem w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Zamawiającego – stałego Klienta Kancelarii reprezentowała po raz kolejny mec. Martyna Wójcik, zachowując 100% skuteczność w uzyskiwaniu korzystnych dla Klienta orzeczeń Izby.
POBIERZ