Artykuł r. pr. Martyny Wójcik w najnowszym wydaniu Rzeczpospolitej

Szczegóły publikacji:

W najnowszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Klauzula waloryzacyjna to panaceum na inflację czy placebo”, którego autorką jest r. pr. Martyna Wójcik z naszej Kancelarii.

Artykuł dotyczy zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, które wprowadzają obowiązek zawarcia klauzuli waloryzacyjnej w umowach w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zmiana ta została wprowadzona w odpowiedzi na stały, nadzwyczajny wzrost cen towarów i usług obserwowany od II kwartału 2022 r. spowodowany pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika: LINK