Dwa artykuły przedstawicieli naszej Kancelarii w nr 60 dwumiesięcznika “Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”

Szczegóły publikacji:

W najnowszym numerze dwumiesięcznika “Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” ukazały się dwa artykuły przedstawicieli naszej Kancelarii.

O pojmowaniu różnic pomiędzy dysponowaniem pośrednim i bezpośrednim w kontekście jednego z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej możecie przeczytać Państwo w artykule r. pr. Marcina Boczka – Wspólnika w naszej Kancelarii. Natomiast r. pr. Martyna Wójcik w swoim artykule omówiła zasady wykazywania przez wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania za pomocą zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zapraszamy do lektury!

Więcej szczegółów na temat publikacji można znaleźć na stronie internetowej wydawcy: LINK.