Komentarz autorstwa mec. Jerzykowskiego dotyczący środków ochrony prawnej

Szczegóły publikacji:

Z niebywałą przyjemnością informujemy, że ruszyła już sprzedaż książki autorstwa Partnera zarządzającego naszej Kancelarii – r. pr. Jarosława Jerzykowskiego, w której Autor szczegółowo omawia tematykę środków ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W publikacji w sposób szczegółowy skomentowano postanowienia działu IX ustawy – Prawo zamówień publicznych, prezentując poszczególne regulacje nowej polskiej ustawy na tle tzw. dyrektyw odwoławczych Unii Europejskiej (dyrektywy 89/665/EWG oraz dyrektywy 92/13/EWG), a także dotychczasowego dorobku orzeczniczego KIO oraz sądów okręgowych rozpoznających skargi na jej orzeczenia.

Komentarz można nabyć na stronie internetowej wydawcy – Wolters Kluwer.

 

Zachęcamy do lektury!