Prawo Budowlane 14/2022

Szczegóły publikacji:

Zapraszamy Państwa do lektury artykułu dotyczącego opinii Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie waloryzacji wynagrodzenia z umowy w sprawie zamówienia publicznego, którego autorami są r. pr. Martyna Wójcik oraz apl. radc. Michał Stec z naszej Kancelarii. Artykuł, choć doczekał się już jednej publikacji, opublikowany został po raz kolejny w Prawo Budowlane. Kwartalnik.

Zachęcamy do lektury!