Prawo budowlane nr 3 (styczeń – marzec 2020)

Szczegóły publikacji:

Zachęcamy do lektury artykułu współautorstwa mec. Marcina Boczka i mec. Martyny Wójcik dotyczącego najważniejszych kierunków zmian ujętych w nowym PZP. Artykuł opublikowano w kwartalniku Prawo Budowlane nr 3 (styczeń – marzec 2020). W artykule współautorzy omówili m.in. wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień publicznych, zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców, większa transparentność postępowań, nowe mechanizmy pozasądowego rozwiązywania sporów, a także zmiany dotyczące umów o zamówienia publiczne, w tym regulację kwestii waloryzacji kontraktów”