Przetargi Publiczne 1 i 2/2018

Szczegóły publikacji:

Kolejnym artykułem opublikowanym w numerze 1/2018 r. oraz 2/2018 w ramach serii dla miesięcznika „Przetargi Publiczne” jest artykuł autorstwa mec. Jarosława Jerzykowskiego traktujący o zmianach podmiotowych umowy w sprawie  zamówienia publicznego po stronie Wykonawcy. W publikacji omówiono możliwość dokonania zmiany umowy o zamówienie publiczne związanej ze zmianami strukturalnymi występującymi po stronie Wykonawcy, polegającymi na połączeniu, podziale bądź przekształceniu. Ponadto scharakteryzowano zmiany w umowach związane z restrukturyzacją i upadłością, a także nabyciem przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym i „przejęciem” zobowiązań względem Podwykonawców. Więcej informacji pod adresem:

  1. http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,7862,zmiany-podmiotowe-cz-1.html
  2. http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,7899,zmiany-podmiotowe-cz-2.html