Przetargi Publiczne 6/2019

Szczegóły publikacji:

Mec. Jarosław Jerzykowski w numerze 6 (czerwiec 2019) miesięcznika „Przetargi Publiczne” omówił projekt nowego prawa zamówień publicznych w kontekście najważniejszych propozycji odnoszących się do zasad korzystania ze środków ochrony prawnej. Należy zaznaczyć, iż projekt nowego PZP przewiduje wiele znaczących zmian w zakresie nie tylko procedury prowadzenia postępowań, ale także w odniesieniu do kwestii związanych z wnoszeniem odwołań.

Zachęcamy do lektury!