Zamawiający 29/2018

Szczegóły publikacji:

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej („JEDZ”) niejednokrotnie przysparza wielu trudności. Radca prawny Marcin Boczek oraz radca prawny Martyna Wójcik w 29 numerze (maj – czerwiec 2018) czasopisma „Zamawiający- zamówienia publiczne w praktyce” opublikowali wspólny artykuł pt.: „JEDZ  w postaci elektronicznej”, który ma na celu przybliżenie założeń sporządzania JEDZ w postaci elektronicznej m.in. wskazuje środki komunikacji elektronicznej, narzędzia do wypełniania JEDZ, format danych w jakich należy sporządzić JEDZ, potrzebę szyfrowania dokumentów oraz szczegółowo opisuje generowanie JEDZ i opatrywanie bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zachęcamy do lektury.