Zamawiający 30/2018

Szczegóły publikacji:

W 30 numerze (lipiec – sierpień 2018) czasopisma „Zamawiający- zamówienia publiczne w praktyce” został opublikowany artykuł mec.  Jarosława Jerzykowskiego pt.: Skutki upływu terminu związania ofertą. Rozważania na tle postanowienia TSUE z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie C-35/17 (Saferoad Grawil)”. Artykuł komentuje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w kontekście jego wpływu na interpretację krajowych przepisów regulujących termin związania ofertą i skutki jego upływu. Ponadto tym samym numerze czasopisma został opublikowany również artykuł mec.  Marcina Boczka pod tytułem: „O zamówieniach mieszanych w kontekście art. 5c ust. 1 ustawy PZP, na przykładzie budowy hali myjni taboru kolejowego”.

Zachęcamy do lektury.