Zamawiający 38/2019

Szczegóły publikacji:

Zachęcamy Państwa do lektury numeru 38 (listopad-grudzień 2019) „Dwumiesięcznika Zamawiający – zamówienia publiczne w praktyce”. Na łamach niniejszego dwumiesięcznika opublikowano dwa artykuły współautorstwa mec. Marcina Boczka oraz mec. Martyny Wójcik. W pierwszym artykule pt.: „Najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych”, podsumowano najważniejsze zmiany wprowadzane nową regulacją normatywną Prawa zamówień publicznych. Niniejsza publikacja stanowi zwieńczenie cyklu artykułów mec. Marcina Boczka i mec. Martyny Wójcik na łamach dwumiesięcznika poświęconych nowej ustawie Pzp. W drugim z artykułów pt.: „Sprawozdanie Prezesa UZP” współautorzy zaprezentowali, dokonali analizy, a następnie omówili najistotniejsze i najciekawsze konkluzje, wynikające ze Sprawozdania Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r. Więcej szczegółów: https://zamawiajacy.pl/wnumerze38/