Zamawiający 46/2021

Szczegóły publikacji:

Nowy Rok, nowe Pzp, (nie)nowe dokumenty – to tytuł pierwszej części artykułu autorstwa r. pr. Martyny Wójcik oraz r. pr. Anny Moczulskiej z naszej Kancelarii, który ukazał się w najnowszym numerze czasopisma “Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”

Tematyka artykułu, jak wynika z jego tytułu, dotyczy nowych uregulowań w zakresie katalogu oraz terminów aktualności dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Serdecznie zachęcamy do lektury tego tekstu ! Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie internetowej

Więcej szczegółów możecie znaleźć Państwo na stronie internetowej wydawnictwa.