Zamawiający 47/2021

Szczegóły publikacji:

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru czasopisma “Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” wydawanego przez Wydawnictwo MUST READ MEDIA.

Szczególnej uwadze polecamy Państwu drugą część artykułu pt. “Nowy Rok, nowe Pzp, (nie)nowe dokumenty” autorstwa r. pr. Martyny Wójcik oraz r. pr. Anny Moczulskiej z naszej Kancelarii !

Tematyka artykułu dotyczy nowych uregulowań w zakresie katalogu oraz terminów aktualności dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Więcej szczegółów możecie znaleźć Państwo na stronie internetowej wydawnictwa.