Zamówienia publiczne 11/2019

Szczegóły publikacji:

Na łamach czasopisma Zamówienia Publiczne Doradca nr 11 (listopad 2019 r.) opublikowano okładkowy artykuł autorstwa mec. Jarosława Jerzykowskiego pn.: “Pozasądowe rozwiązywanie sporów“. Mec. Jerzykowski opowiada w nim o uchwalonym w dniu 11 września 2019 r. nowym Prawie zamówień publicznych w kontekście regulacji dotyczących rozwiązywania sporów powstałych na tle umów w sprawach zamówień publicznych. Publikacja przedstawia nowe sposoby rozwiązywania sporów, które mają zostać wprowadzone na mocy nowej PZP, nieznane swoim poprzedniczkom – obowiązującej jeszcze ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. Zachęcamy do lektury!