Zamówienia publiczne 8/2019

Szczegóły publikacji:

Zachęcamy do lektury artykułu mec. Jarosława Jerzykowskiego pn.: „Instytucje oraz instrumenty ochrony prawnej”, który został opublikowany w czasopiśmie „Zamówienia publiczne. Doradca” w numerze 8 wydanym w sierpniu 2019 r. Mec. Jerzykowski w publikacji omawia funkcje środków ochrony prawnej unormowanych w ustawie PZP jako przyznanie wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia instrumentów ochrony prawnej, broniących ich przed niezgodnymi z prawem działaniami i zaniechaniami zamawiającego. W ocenie mec. Jerzykowskiego środki odwoławcze, przynajmniej w pewnej części, ograniczają dominującą pozycję zamawiającego w stosunku do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Więcej informacji znajdziecie Państwo w opublikowanym artykule