Zamówienia Publiczne Doradca nr 5/2020

Szczegóły publikacji:

Zachęcamy do lektury artykułu mec. Marcina Boczka pn. „Problem zatrzymania wadium w okresie pandemii”, który został opublikowany w czasopiśmie „Zamówienia Publiczne Doradca” w nr 5/2020.
Mec. Marcin Boczek omówił w nim nowe podejście przy interpretacji przepisu art. 46 ust. 5 PZP, odnoszącego się do zatrzymania wadium, w sytuacji gdy wymienione w tym przepisie przesłanki skutkujące jego zatrzymaniem, zostały wywołane przyczynami wynikłymi z aktualnego stanu trwającej pandemii.

Więcej informacji znajdziecie w opublikowanym artykule.