Zeszyt IGWP Nr 9

Szczegóły publikacji:

We wrześniowym wydaniu Zeszytów Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie ukazał się artykuł r. pr. Marcina Boczka dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Warto podkreślić, że artykuł stanowi piątą publikację z cyklu opisującego wybrane zagadnienia z zakresu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zachęcamy do lektury!