Ugoda w sprawie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy kontraktu budowlanego zawarta przez naszego Klienta

Jednym z najbardziej doniosłych problemów branży budowlanej niezmiennie pozostaje znaczący i stały wzrost kosztów realizacji kontraktów.
 
W ostatnim czasie nasza Kancelaria po raz kolejny miała okazję, by w takiej właśnie sprawie doradzać przedsiębiorcy z sektora budowlanego, wykonującemu umowę na roboty budowlane polegające na modernizacji odcinka drogi położonego w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Z uwagi na dynamicznie zmieniające się czynniki cenotwórcze koszty realizacji kontraktu, zawartego jeszcze w 2018 r., wzrosły na tyle, że działaniem niezbędnym stało się wystąpienie do zamawiającego z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia.

Podczas negocjacji prowadzonych w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez nas wykonawca oraz zamawiający osiągnęli porozumienie, na podstawie którego wynagrodzenie wykonawcy uległo zwiększeniu o ponad 8 733 000,00 zł brutto, a zatem wzrosło o ponad 10% w stosunku do wynagrodzenia określonego pierwotnie w umowie.

Sprawę z ramienia Kancelarii prowadzili r. pr. Jarosław Jerzykowski oraz apl. radc. Agata Kmieć.