08/22 Zmiana art. 439 oraz art. 455 Ustawy Pzp

Szczegóły publikacji:

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została już ogłoszona ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r., poz. 2185). Zapraszamy Państwa do lektury alertu prawnego autorstwa r. pr. Martyny Wójcik i apl. radc. Michała Steca, w którym autorzy omawiają najistotniejsze zmiany dla funkcjonowania rynku zamówień publicznych wprowadzone przez ustawę.
POBIERZ