Alert – Opinia UZP

Szczegóły publikacji:

Zapraszamy do lektury alertu opracowanego przez radcę prawnego Martynę Wójcik pt. “Brak możliwości uzyskania dokumentu dotyczącego braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19” 

POBIERZ